Ekonomik Büyüme ve Dışa Açıklık Arasındaki İlişki Üzerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Aracılık Etkisi: Türkiye Örneği.


GÜRİŞ S. , ASTAR M.

IBANESS Conference Series – Tekirdag, 24 - 25 Mart 2018