Movements in Historiography: The French Annales, Psychohistory, and Historical Materialism


Yılmaz K.

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi , vol.35, no.2, pp.223-230, 2009 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.223-230

Abstract

History as a field of study is divided into two branches in terms of its philosophical foundations as (a) speculative focusing on the actual content of history and (b) analytical concerned with its methodology. This article deals with the analytical philosophy of history, focusing on the methodologies and theoretical frameworks used by different schools of thought in history. Despite their importance in the training of history students, theoretical frameworks or methodologies of history are not explicitly emphasized in the curriculum of history departments. The purpose of this paper is to outline the developments in historiography by documenting the theoretical frameworks, methods, and ideological positions of three different historical orientations, (1) the French Annales, (2) psychohistory, and (3) historical materialism.

Keywords: historiography, historical methodology, the french annales, psychohistory, historical materialism

Akademik çalışma alanı olarak tarih, felsefi temelleri açısından spekülatif (içerikle ilgili) ve analitik (metodoloji ile ilgili) olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makale, analitik tarih felsefesini ele alarak farklı tarih akımları tarafından kullanılan kuramsal çerçeve ve metodolojiler üzerine yoğunlaşmaktadır. Kuramsal çerçeveler, tarih çalışmalarının temel yapı taşlarını oluşturduğundan akademik tarih yazımının doğasını ve fonksiyonunu şekillendiren temel unsurlar arasında yer alır. Kuramsal çerçeveler ve tarih metodolojisi tarih öğrencilerinin eğitiminde ve akademik gelişiminde önemli bir yer tutmasına rağmen tarih bölümlerinin müfredatında yeterince vurgulanmamaktadır. Bu makalenin amacı tarih yazımındaki gelişmeleri üç farklı tarih ekolünün (Fransız Annales, psikotarih, tarihi materyalizm) kuramsal çerçevesini, metodlarını, temel kavramlarını, ideolojik pozisyonlarını ve önde gelen temsilcilerini açıklayarak ortaya koymaktır.