Erken Başlangıçlı Anoreksiya Nervoza Tanılı 8 Yaş Erkek Çocuk: Genetik ve Çevresel Etmenlerin Etkileşimi


Creative Commons License

Kuşçu T. D. , Ayaz A. B. , Arman A.

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.25, sa.3, ss.243-248, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Vaka Takdimi
  • Cilt numarası: 25 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.243-248

Özet

Anoreksiya Nervoza ve diğ er yeme bozuklukları sıklıkla ergenlik döneminde ve kızlarda görülmesi nedeniyle, erkek olan ve ergenlik öncesi dönemde baş layan vakalar gözden kaçabilmekte ve bu hastaların tanı ve tedavileri gecikebilmektedir. Bu olgu sunumunda 8 yaş ında Anoreksiya Nervosa tanılı erkek hasta sunulacaktır. Hastalığ ın geliş iminde olası etmenlerin etkileş imi tartış ılacaktır.