Sürdürülebilir Kentler İçin Yerel Yönetimlerin Çocuklara Yönelik Projelerinde Çocuk Katılımına Yer Verme Durumlarının İncelenmesi: İstanbul İli Örneği1 Sürdürülebilir Kentler İçin Yerel Yönetimlerin Çocuklara Yönelik Projelerinde Çocuk Katılımına Yer Verme Durumlarının İncelenmesi İstanbul ili Örneği / Examination of Children’s Participation Allowed by Local Administrations in Children- Oriented Projects for Sustainable Cities: The Istanbul City Example


KAMARAJ I. , ÇELİK B. , KÖKEN C., Yağbasan Ş.

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.295-306, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.295-306