Bir Sûfînin Kendi Hakikatiyle Söyleşmesi: Mehmed Emin Efendi’nin el-Makâmetü’s-Sûfiyye Adlı Eseri ve Kemâleddin Harputî’nin Tercümesi


Karataş A.

Şarkiyat Mecmuası, sa.31, ss.59-102, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Şarkiyat Mecmuası
  • Sayfa Sayıları: ss.59-102