Metaphertheorien Revisited


Durmuş N.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.351-373, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.351-373

Özet

Bu yazının konusu metafor teorileri. Araştırmanın odak konuları olarak Jonathan Cohen‘nin (1979) anlambilim metafor teorisi, John R. Searle‘ün (1979) edimbilim metafor teorisi ve George Miller‘in (1979) psikolojik metafor teorisi incelinecektir. Cohen‘nin yaklaşımı esasen doğal dilin bir metodik seçiminde mevcut olan çıkarma ve çoğaltma yönteminde dayanmaktadır. Searle’ün metodolojik yaklaşımı bir yandan sözcük ve cümle anlamı diger yandan mecazi söyleyiş anlamı arasındaki ayrım üzerine kurulmaktadır. Miller’in geleneksel yaklaşımında mecaz zihinsel işleminde benzerlikleri ve benzetmeleri taban alarak kısaltılmış bir karşılaştırılma olarak kabul edilmektedir. Metafor teorileri analizinde teorilerin yapısı ve anlatımı tanımlanacaktır. Incelemede teorilerin karşılaştırması söz konusu olmayacaktır. Çalışmanın genel amaçı metaforlar analizinde olası farklı yaklaşımların tanıtımıdır.