BENLİKLERİN BEĞENİLERE SUNULDUĞU YENİ ORTAM; INSTAGRAM


Soncu A. G.

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.13, pp.214-233, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.17361/uhive.20161324486
  • Title of Journal : Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.214-233

Abstract

Öz: İletişim teknolojisinde meydana gelen gelişmeler

sayesinde yeni medya teknolojileri sosyal paylaşım

ağlarının gündelik hayata girmesine neden olmuştur.

Sosyal paylaşım ağlarının ortaya çıkması iletişim

alanında yeni kuramsal ve kavramsal çalışmaların

önü açılmıştır. Sosyal paylaşım ağları ile yüzyıllardır

hedef kitle olarak adlandırılan izleyici ve dinleyiciler

aktif birer kaynak durumuna geçmiştir. Birçok sosyal

paylaşım ağları bireylerin kendilerini ifade ettikleri,

yazdıkları, video çekip gönderdikleri, resim yayınladıkları

bir alan haline gelmiştir. Bu yeni araçlar ve

sundukları teknoloji bireylere kendilerini istedikleri gibi

ifade etme özgürlüğü sunmaktadır. İletişim araçlarında

artık bireyler tek başlarına kaynak rolünü üstlenebilmekte

ve vermek istedikleri mesajları istedikleri gibi

kodlayarak diğer bireylere ve topluluklara sunabilmektedirler.

Bu özgürlük alanı aynı zamanda akademik

olarak incelenmesi gereken yeni bir iletişim şekli ve

içeriği meydana getirmektedir. Erving Goffman’ın

benlik sunumlarını incelediği dramaturjik yaklaşım

bu yeni araçların nasıl ve ne amaçla kullanıldığının

incelenmesinde kuramsal bir açılım sağlamaktadır.

Bu çalışmada, 2010 senesinden beri sosyal paylaşım

ağları içinde yer alan bir fotoğraf paylaşım ağı olan,

Instagram’da profilleri incelenmektedir. Bu profiller

yine Goffman’ın öne sürdüğü yöntem ve kavramlarla

analiz edilerek, kullanıcıların oluşturdukları ve diğer

bireylere sundukları benlikler saptanmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Etkileşim, Benlik,

Goffman, Instagram, Sosyal Paylaşım Ağları