Bir eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine zehirlenme ile başvuran adli olguların değerlendirilmesi


Creative Commons License

Usluoğulları F. H. , Özdemir M. , İnanıcı M. A.

Adli Tıp Dergisi, cilt.34, sa.3, ss.106-113, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 34 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5505/adlitip.2020.90582
  • Dergi Adı: Adli Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.106-113

Özet

GİRİŞ ve AMAÇ: Zehirlenmeler toplumda yaşayan insanların tümünde görülebilen ve aynı zamanda önlenebilen bir sağlık problemidir.
Çalışmamızda epidemiyolojik olarak elde edeceğimiz verileri inceleyip sonuçlarımızı Türkiye’den ve diğer ülkelerden verilerle karşılaştırarak, uluslararası literatüre katkı sağlamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda, bir eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine başvuran zehirlenme vakalarının demografik, etyolojik ve klinik özellikleri retrospektif olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmamıza dahil edilen 468 hasta acil serviste adli raporu tutulan olguların %0,7’sini oluşturmaktadır. Olguların yaş ortalaması 28,16’dır ve erkekler tüm olguların %54,6’sını oluşturmaktadır. En sık üç zehirlenme sebebi ilaçlar (%44), uyuşturucu maddeler (%39,9) ve karbonmonoksit (%8,7) ile zehirlenmedir. Zehirlenmelerin %43’ü intihar amaçlı olup bu hastalarda kadın/erkek oranı: 2,8 bulundu. İlaçla zehirlenen hastalarda en sık çoklu ilaç (%55,5) zehirlenme tipi görülürken, %28,7 ile duygudurum düzenleyici ilaçlara bağlı zehirlenme ikinci sırada tespit edildi. Hastaların %79,5’inin tedavisinin acil serviste yapıldığı, hastaneye yatırılan hastaların %4,9’u servislerde, %6,4’ü yoğun bakımda izlendiği, 3 (%0,6) olgunun ise ölümle sonuçlandığı tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde ettiğimiz veriler daha önce yapılan çalışmalar ile uyumlu olarak zehirlenmelerin genel olarak, gençlerde, yaz mevsiminde, ilaçlarla daha fazla gerçekleştiği, farklı olarak ise son dönemde erkekler arasında uyuşturucu madde kullanımı sonrası acil servise başvurma oranlarının arttığı bu yüzden intihar dışı yollarla zehirlenmelerin daha yüksek oranda olduğu bulunmuştur.