Yeni toplumsal hareketler ve sosyal medya Kuzey Ormanları Savunması hareketine yönelik bir örnek olay incelemesi


Creative Commons License

Algül F.

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, sa.22, ss.139-152, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2014
  • Doi Numarası: 10.17829/midr.20152214170
  • Dergi Adı: MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION
  • Sayfa Sayıları: ss.139-152

Özet

Sosyal medya, aktivist protestoların dijital olarak örgütlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu araştırmada teorik açıdan yeni toplumsal hareketlerin tarihçesine değinilecek, çalışmanın ilerleyen kısımlarında sosyal medya ile yeni toplumsal hareketlerin geçirdiği dönüşüm ele alınacaktır. Çalışmada “Sosyal medya yeni toplumsal hareketleri nasıl ve ne şekilde dönüştürmüştür?”, “Sosyal medyanın yeni toplumsal hareketlerin örgütlenme ve organizasyon yapısına etkisi nasıl ve ne şekildedir?” ve “Türkiye’de yeni toplumsal hareketlerle gerçek bir kamusal alan oluşuyor mu?” gibi soruların cevapları “Kuzey Ormanları Savunması” hareketi kapsamında aranacaktır. Kuzey Ormanları Savunması hareketi üzerine bir örnek olay incelemesi olan bu çalışmada yöntem olarak nitel yöntem seçilmiş, Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri ve KOS Medya ekibi mensupları ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Diğer yandan bundan bir yıl önce hareketin e-posta grubuna üye olunarak katılımcı gözlem ile yine bir nitel yöntem olan netnografi yöntemi uygulanmıştır. Tüm bunların yanı sıra KOS hareketinin web sitesi (www.kuzeyormanlari.org) ile Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram sayfalarındaki veriler analiz edilmiştir. 

Social media plays significant roles in digital organisation of activism. In this study history of new social movements shall be theoretically dealt and transformation of them by social media shall be evaluated. Answers to questions of “How social media transformed them?”, “What is its influence over their organisational structure?” and “Do they form a real public sphere in Turkey?” shall be looked for in relation with the movement.  A qualitative method was preferred and in-depht interviews were made with NDF activists and NFD Media team members. Also, netnographic method, again a qualitative one, was practiced via participant observation by subscribing to its e-mail group. Data on NFD movement’s  web site (www. kuzeyormanlari.org), Facebook, Twitter, Youtube and Instagram pages were analyzed.