ÇİN SİNEMASINDA BAĞIMSIZ FİLM ÜRETİMİNİN ÖNCÜLERİ : BEŞİNCİ VE ALTINCI KUŞAK ÇİN SİNEMASI


Dilek M.

İletişim Çalışmaları Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.1-21, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.17932/iau.icd.2015.006/icd_v06i1001
  • Dergi Adı: İletişim Çalışmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-21

Özet

Bağımsız sinemayı incelemek, zor bir sınıflandırma yapmayı gerektirir. Hangi

filmlerin ana akım olarak kabul edileceği kolay olsa da bağımsız filmleri

sınıflandırmak zor bir çabadır. Hangi filmler bağımsız olarak kabul edilebilir?

Bağımsız sinema neyden / kimden bağımsızdır? Sinema endüstrisinde ağırlıkla

yabancıların söz sahibi olduğu ya da endüstrinin tamamen devlet kontrolünde

olduğu koşullarda bağımsız sinemadan söz edilebilir mi? Bu gibi sorular Çin’de

bağımsız film üretimi incelendiğinde göz ardı edilemeyen temel başlangıç

noktalarını oluşturmaktadır. Bu çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılarak

başlangıcından 2000’lere Çin sinemasına değinilerek, ülkede değişen koşulların

Çin sinemasına ve bağımsız film üretimine etkileri incelenecektir. Bu inceleme

Çin’de bağımsız film üretiminin çeşitli nedenlerle 1980’li yıllara kadar mümkün

olmadığını, bağımsız film üretiminin gerçekleşebilmesinin belirli koşullara bağlı

olduğunu göstermektedir.