Antidiabetic effects of Thymus Praecox subsp. skorpılıı var. skorpılıı on streptozotocin/nicotinamide-induced rat model of type II diabetes


ÇAM M. E. , yıldız s., ERTAŞ B., TAŞKIN T. , KABASAKAL L.

The International Diabetes Federation (IDF) congress, 4 - 08 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri