Hidroksiapatit Katkılı PMMA Kemik Çimentounun Mekanik Özellikleri


DAĞLILAR S., Erkan M. E. , GÜNDÜZ O. , Özyeğin S., OKTAR F. N. , SALMAN S.

I. Uluslararası Katılımlı Meslekî ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, cilt III", bildiri kitapçığındaki, 11 - 13 Eylül 2005