2 NEW METHODS FOR RETRIEVING AN IMAGE FROM NOISY INCOMPLETE DATA AND COMPARISON WITH THE CAMBRIDGE MAXENT PACKAGE


Üstündağ D. , Queen N. M. , Skinner G. K. , Bowcock J. E.

2 NEW METHODS FOR RETRIEVING AN IMAGE FROM NOISY, INCOMPLETE DATA AND COMPARISON WITH THE CAMBRIDGE MAXENT PACKAGE, sa.10, ss.295-301, 1991 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 1991
  • Doi Numarası: 10.1007/978-94-011-3460-6_28
  • Dergi Adı: 2 NEW METHODS FOR RETRIEVING AN IMAGE FROM NOISY, INCOMPLETE DATA AND COMPARISON WITH THE CAMBRIDGE MAXENT PACKAGE
  • Sayfa Sayıları: ss.295-301

Özet

Yazarlar, maksimum entropi ilkesine dayanarak gürültülü, eksik verilerden bir görüntü almak için iki yeni yöntem düşünmektedir. Görüntü, tanecikleri birer birer görüntü piksellerine yerleştirerek ya da belirli deterministik kurallara dayanarak rasgele seçilen piksel çiftleri arasında transfer ederek yeniden oluşturulur. Yöntemlerin performansı, X-ışını astronomisindeki bir uygulama için test edilir ve Cambridge MaxEnt paketininkiyle karşılaştırılır. Ayrıca Cambridge MaxEnt paketinin X-ışını astronomisinde gerçek bir soruna uygulandığını gösteriyorlar

The authors consider two new methods for retrieving an image from noisy, incomplete data, based on the principle of maximum entropy. The image is reconstructed by either placing grains one at a time into image pixels, or transferring them between randomly chosen pairs of pixels on the basis of certain deterministic rules. The performance of the methods is tested for an application in X-ray astronomy and compared with that of the Cambridge MaxEnt package. They also demonstrate the application of the Cambridge MaxEnt package to a real problem in X-ray astronomy