Reading Nowadays from History: Sample of Payitaht “Abdulhamid”


Devran Y. , Okumuş M. S.

in: Discovery of Television Series: Content, Meaning and Functions, Yenal Göksun, Editor, Kaknüs Yayınları, İstanbul, pp.85-110, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Kaknüs Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.85-110
  • Editors: Yenal Göksun, Editor

Abstract

Heroism, struggle, resurrection, true love...

Television series tells many things about real life to viewers. The characters, plots, discourses, settings, and other elements in the series reconstruct the perception of reality.

The most important function of television as a storytelling tool emerges at this point: the re-presentation of reality, that is, representation.

When history, culture, and values ​​become popular culture products through television texts, they find the opportunity to reach large audiences easily. However, this situation brings along threats as well as opportunities. The television screen produces representations of real heroes in history, or of real relationships and values ​​in society. Representations produced by television; They weave a web of symbols that make sense of our past, present, and future, and viewers build their own identities within this network.

In other words, the series is not only intended to entertain as fictional stories but also play a role in making sense of the audience, the society, and the world they live in.

This book aims to shed light on the role played by the contents and the meanings of the TV series in shaping social consciousness by bringing together academic studies that deal with Turkish television series in different dimensions. In this way, it brings a different perspective to Turkish TV series that have achieved great success in the international arena with increasing momentum in recent years. The study aims to contribute to the debates on Turkish television series.

Kahramanlık, mücadele, diriliş, gerçek aşk…

Televizyon dizileri gerçek hayata ilişkin birçok şey anlatıyor izleyicilere. Dizilerdeki karakterler, olay örgüleri, söylemler, dekorlar ve diğer unsurlar gerçeklik algısını yeniden inşa ediyor.

Hikaye anlatım aracı olarak televizyonun en önemli işlevi tam da bu noktada ortaya çıkıyor: Gerçekliğin yeniden sunumu, yani temsil.

Tarih, kültür ve değerler televizyon metinleri aracılığıyla popüler kültür ürünü haline geldiğinde geniş kitlelere kolaylıkla ulaşma imkanı buluyor. Ancak bu durum fırsatları kadar tehditleri de beraberinde getiriyor. Televizyon ekranı tarihteki gerçek kahramanların ya da toplumdaki gerçek ilişkilerin ve değerlerin temsillerini üretiyor. Televizyonun ürettiği temsiller; geçmişimizi, günümüzü ve geleceğimizi anlamlandıran bir semboller ağı örüyor ve izleyiciler bu ağ içerisinde kendi kimliklerini inşa ediyorlar.

Yani diziler sadece kurgusal hikayeler olarak eğlendirme amacı taşımıyor aynı zamanda izleyicinin kendisini, içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı anlamlandırmasında rol oynuyor.

Bu kitap, Türk televizyon dizilerini farklı boyutlarıyla ele alan akademik çalışmaları bir araya getirerek dizilerin içeriklerinin ve ürettikleri anlamların toplumsal bilincin biçimlenmesinde oynadıkları role ışık tutmayı amaçlıyor. Bu sayede son yıllarda giderek artan bir ivmeyle uluslararası alanda büyük başarılar yakalayan Türk dizilerine farklı bir bakış açısı getiriyor. Çalışma, Türk televizyon dizileri üzerine yapılan tartışmalara katkı sunmayı amaçlıyor.