Ön Kontrolün Tek Taraflı Toleranslarda Kullanımı


Durakbaşa M. N. , Çavuşoğlu İ.

VI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 2006, pp.355-364

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.355-364

Abstract

Kalite sorunları, temelde bir değişkenlik sorunudur. Bilindiği gibi hiçbir iki mamul veya özellik birbirinin aynı olamaz. Aradaki farklar çok büyük olabilir, ölçülemeyecek kadar küçük olabilir, fakat mutlaka bir fark vardır.

Değişkenliğin iki nedeni olabilir; genel (rastlantısal) ve/veya özel nedenler. Özel nedenler, tamamen özel koşullarda meydana gelen ve düzeltilebilir nitelikteki nedenlerdir. Düzeltilemediği halde, dengesiz veya kararsız bir proses söz konusudur. Değişkenliğin nedenlerinin araştırılması prosesin kontrol altına alınması için gereklidir. Kaliteyi yükseltmek için değişkenliğin azaltılması ve kabul edilebilir sınırlar içinde tutulması gerekir. Bir prosesin kontrol altında tutulmasıyla prosesin yeteneği tanımlanabilir hale gelir. Ancak kontrol altındaki bir prosesin performansı hakkında ileriye dönük olarak tahmin yapılabilir.

Ön kontrol hataya sebep olabilecek değişiklikleri ve prosesin durumunu tespit etmek için kullanılan ve çalışanın kendi prosesini doğrudan kontrol imkanı veren bir istatistiksel tekniktir. Ön kontrol spesifikasyon limitleri arasında bir prosesi merkezleyerek başlar ve değişiklikleri tespit eder. Bu teknik, istatistiksel olarak önemli proses parametrelerindeki değişiklikleri tespit etmek için tasarlanmış geleneksel kontrol kartlarıyla yapılan istatistiksel proses kontrolünden farklıdır. Ön kontrol grafiksel işaretlemeleri ve hesaplamaları şart koşmaz. Burada sadece verilen kontrol bilgilerinin üç parçasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada tek taraflı toleransa sahip ürünlerin ön kontrol uygulaması gerçekleştirilmiştir.