Unilateral Dudak-Damak Yarıklı Erişkin Bir Hastada Estetik Tedavi:Olgu Sunumu


ÖZYER KESKİN E., HELVACIOĞLU M. , KAHRAMANOĞLU E. , YILDIZ C. , ÖZKAN Y.

2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 29 - 30 Nisan 2019