TRANSFER OF SOCIOCULTURAL KNOWLEDGE THROUGH LITERARY TEXTS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE : YUSUF HAS HACİB VE AHMET HAMDİ TANPINAR


Fişekcioğlu A.

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.3, pp.123-134

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.123-134

Abstract

Bu çalışmada, Avrupa Ortak Çerçeve Metninin yabancı dil öğretiminde hedef dile ait kültür yetisinin öğrenenlere kazandırılmasına verdiği önemden yola çıkılarak, kültür yetisinin bir bileşeni olan sosyokültürel yeti incelenmiştir. Dilin estetik kullanımı olarak adlandırılan edebiyat metinlerinin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde eğitim programlarında yer alması gerekliliği üzerinde durularak,  günümüze kadar genel kültür bilgisi aktarımı olarak kullanılan edebiyat metinlerinin, sosyokültürel bilgi aktarımında da kullanılması gerekliliğinin önemi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın uygulama bölümünde, Yusuf Has Hacib’in, Kutadgu Bilig ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir adlı eserlerinden alıntılar yapılarak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B2 dil düzeyindeki yabancı öğrencilerin, okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesi ve edebiyat metinleri aracılığı ile Türklere ait sosyokültürel bilginin aktarımı amaçlanmaktadır.  Anahtar kelimeler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Avrupa Ortak Çerçeve Metni, Sosyokültürel Bilgi, Edebiyat Metinleri, Kültür Yetisi.