Parlamento Hukukuna Giriş


Gençkaya Ö. F.

Lykeion, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Lykeion
  • City: Ankara

Abstract

Parlamento Hukukunun temel inceleme konusunun Anayasa Hukukunun ayaklarından birisini oluşturması, bu hukuk dalının Anayasa Hukukunun gölgesinde bir alt başlık olarak kalmasına neden olmuştur. Ancak bu alt başlık altındaki inceleme konularının genişlemesi ve yasama organına farklı bir bakış açısından bakma gereksinimin ortaya çıkması, Parlamento Hukukunun özerk bir hukuk dalı olarak ortaya çıkmasının ve hızla gelişmesinin koşullarını yaratmıştır. Hiç kuşkusuz Anayasa Hukuku disiplini altında da yasama organının incelenmesi zorunludur. Ancak parlamentoya ilişkin olarak Anayasa Hukuku altındaki incelemeyle yetinmek, Parlamento Hukuku alanındaki önemli bazı bilgilerin gözden kaçırılmasına neden olabilir. Çünkü Anayasa Hukuku erklerin tümüne karşı eşit mesafede durmak ve tümüne eşit bir önem vermek zorundadır. Bu durum Anayasa Hukuku alanında her bir erkle ilgili genel ve temel bilgilerin verilmesiyle sonuçlanır. Oysa Parlamento Hukuku alanı parlamento hakkında çok daha ayrıntılı incelemelerin yapılmasına olanak tanır. Bu bakış açısıyla hazırlanan bu kitap bir taraftan Anayasa Hukuku alanında parlamentoya ilişkin olarak verilen bilgileri başka bir bakış açısıyla inceleme ve diğer taraftan bu alanda Anayasa Hukuku disiplini altında incelenemeyen konuları kapsama amacını taşımaktadır.