Klinikte öğrenme ve ölçme-değerlendirmeye ilişkin genel bir çerçeve


Gülpınar M. A.

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2019, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 April 2019, pp.18-19

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.18-19

Abstract

Klinik ortamlarda öğrenme ve değerlendirme, öğrenenlerin, belirlenmiş yeterlikler doğrultusunda ve belirli bir “devamlılık” içinde, 2-3 yıllık gelişimlerinin planlandığı, izlendiği ve değerlendirildiği; öğrenme, ölçme-değerlendirme (ÖD) ve bütüncül sağlık bakım uygulama süreçlerinin iç içe geçtiği bütünlüklü bir yapı sahiptir. Klinik eğitim dönemlerinde öğrenme ve ÖD uygulamalarına ilişkin genel bir çerçevenin çizileceği bu sunumla tartışmaya açılacak başlıklar şunlardır:

1. Çıktıya dayalı eğitim yaklaşımının yanısıra sürece dayalı yaklaşımı da dikkate alarak klinik eğitimi “öğrenme” yerine “gelişim” kavramı üzerinden yeniden düşünmek.

2. Öğrenme ve ÖD süreçlerini “reflektif deneyim” (reflektif eğitim ve sağlık bakım süreçleri) ve “sürekli gelişime açık olma” perspektifinde ele almak.

Sözkonusu çerçeveye ilişkin ön plana çıkarılan noktaları ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

• Gelişimsel bir perspektifle, klinik eğitim programlarının/staj programlarının belirlenmiş ortak 5-6 boylamsal koridor (longitudinal thread, line) üzerinden tasarlanması; tüm öğrenme ve ÖD uygulamalarının böyle bir yapı üzerinden kurgulanması.

Klinik eğitim dönem, 4. ve 5. Sınıf staj programları için boylamsal koridorlar örneği Şekil 1’de sunulmuştur.

“Program / tasarım anlayışı” çerçevesinde, bütünlüklü ve sistematik bir anlayışla, öğrenme, ÖD ve bütüncül sağlık hizmetlerini iç içe geçirerek, klinik eğitimin ağırlıklı olarak gerçek ortamlarda/klinik ortamlarda/iş başında 3’lü sarmal şeklinde tasarlanması ve uygulanması (Bkz. Şekil 2).

Çoklu öğrenme ve ÖD kullanımı, iş başında öğrenme ve değerlendirme yöntem ve araçlarının birbirini güçlendirecek şekilde yerinde seçimi ve etkin bir şekilde kullanılması.

o Ayakta hasta bakımı, poliklinikte/diğer ayakta bakım birimlerinde eğitim

o Yatan hasta bakımı, serviste hastabaşı eğitim, yapılandırılmış hasta başı eğitimi

o Refleksiyon oturumları, kritik durum tartışmaları

o İşbaşında yapılandırılmış öğrenim, işbaşında gözlem ve değerlendirme:

 Mini klinik değerlendirme

 Prosedurel/girişimsel (küçük girişimler) becerilerin doğrudan gözlemi/değerlendirilmesi

 Girişim (büyük girişimler, ameliyatlar) temelli değerlendirme

 Olguya-dayalı tartışma

 Profesyonellik mini değerlendirme

 3600 Değerlendirme, Akran Mini Değerlendirme

• Reflektif gelişim izlem dosyası (reflective portfolio) ve danışmanlık uygulaması ile öğrenenlerin sürekli gelişimlerinin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi.