Üreme Sağlığı Hizmetlerine Aile Hekimliğinin Katkısı


Creative Commons License

Uzuner A.

Ülkemizde Aile Hekimliğinin Sağlığın Geliştirilmesine Katkısı, Pemra Cöbek Ünalan, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.56-60, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.56-60
  • Editörler: Pemra Cöbek Ünalan, Editör

Özet

ÖZET Bu yazıda, cinsel sağlık/üreme sağlığı çerçevesinde tanımlanan sağlık hizmetlerinin ülkemiz birinci

basamağında sunumu, zaman içinde gösterdiği değişim ve aile hekimliğinin bu hizmetlerdeki rolü

ve öneminden bahsedilmektedir.

Anah tar Ke li me ler: Seksüel sağlık; üreme sağlığı hizmetleri; aile hekimliği

ABS TRACT In this article, the provision of the sexual and reproductive health services in the primary

care of our country and their change during time and the role and the importance of the family physicians

in their provision are summarized.

Keywords: Sexual health; reproductive health services; family practice