Sürdürülebilir Kentler İçin Yerel Yönetimlerin Çocuklara Yönelik Projelerinde Çocuk Katılımına Yer Verme Durumlarının İncelenmesi: İstanbul İli Örneği


Kamaraj I. , Çelik B., Köken C., Yağbasan Ş.

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi , cilt.5, sa.3, ss.295-306, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.295-306