Erişkinlerde çok nadir görülen bir durum olarak kapalı dirsek çıkığı sonrası oluşan komplet brakial arter transeksiyonu.


Öztürk F., Erol M. E. , Üçtekin Y., AK K. , ARSAN S. , İSBİR C. S.

15. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye