Siyasî Fıkhî Ahkâmın Fıkıh Usulü Zemininde Temellendirilmesi Cüveynî nin Gıyâsü l ümem i ve Modern Yorumları


KAVAK Ö.

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar, sa.27, ss.21-55, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Divan Disiplinlerarası Çalışmalar
  • Sayfa Sayıları: ss.21-55