Varlık Olmak Bakımından Varlık Üzerine Düşünmenin İmkânı: İslâm Metafizik Geleneklerinden Hareketle Bir Analiz


Creative Commons License

Türker Ö.

Nazariyat, cilt.2, sa.3, ss.1-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)