İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Gerçekçi Matematik Eğitimineİlişkin Görüşlerinin İncelenmesi


YORULMAZ A., DOĞAN M. C.

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi