İlişkide Yetkinlik Ölçeği: Kapsamlı Versiyonu’nun Türkçe Formunun Geçerliği veGüvenirliği


EKŞİ H. , Yılmaz B., TÜRK T.

13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 6 - 08 Eylül 2018