MODERN LİDER: SEÇKİN, AYDIN ve SORUMLU


Kösemen İ. B.

Liderlik Çalışmaları, Müge Leyla Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.143-164, 2013

  • Basım Tarihi: 2013
  • Yayınevi: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.143-164
  • Editörler: Müge Leyla Yıldız, Editör

Özet


Liderlikle ilgili yazın tarandığında liderlik türlerinin çok çeşitli olduğu hemen fark edilir*. Liderlik türlerinin çok olması, liderlik türlerine göre beliren lider özelliklerinin de çeşitlenmesine neden olur. Tüm bu liderlik türleri ve özellikleri, lider diye adlandırılan kişinin en önemli ve güçlü özelliğini yanında ikincil kalır: Teklik. Lider, ilk ve/veya tek olmaya çalışır. Liderlik mücadelesi, içinde bulunulan alanın öncüsü, önderi, başı olmak için yapılır. Dolayısıyla amaç -politik, ekonomik, sosyal ya da kültürel- hangi alanın lideri olmak olursa olsun, o alanın en üst noktasına çıkmak ve orada kalmaksa, bu amaç için yapılan mücadele görmezden  gelinemez.


Bu çalışmada, günümüzün ekonomideki “lider” yöneticilerinin bu liderlik mücadelesini meşru kılmak için nasıl bir yöntemi benimsedikleri anlamaya ve anlamlandırmaya çalışılacak ve bu yönteme ilişkin bir analiz/eleştiri yapılacaktır.


When literature on leadership is searched, it is immediately noticed that there are a wide variety of types of leadership.
The high number of leadership types leads to the diversification of leader characteristics that appear according to leadership types.
All of these leadership types and traits remain secondary to the most important and powerful trait of the so-called leader: Uniqueness.
The leader tries to be the first and / or only.
The struggle for leadership is made to be the pioneer, leader and head of the field.
Therefore, no matter which field, political, economic, social or cultural, is to be the leader of the field and stay there, the struggle for this purpose cannot be ignored.
In this study, it will be tried to understand and make sense of what method the “leader” managers in today's economy adopt to legitimize this leadership struggle and an analysis / criticism about this method will be made.