Bireylerin Girişimciliğe Yönelik Öz Yeterlilik İnanışları ile Yenilikçilik Düzeylerine İlişkin Algılamalarının Kontrol Odağı İnanışları ile Girişimcilik Yönelimleri Arasındaki İlişki Üzerine Ilımlaştırıcı Etkileri Üniversite Öğrencilerine Yönelik Görgül Bir Araştırma


TÜRKER M. V. , İNEL M. N.

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.623-626

  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.623-626