THE EVALUATION OF THE ATTITUDES DIRECTED TO THE COMPUTER USAGE OF NURSES


Akyazı E. , Softa H. K.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.845-858, 2014 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.845-858

Abstract

Bu çalışma, hemşirelerin bilgisayar kullanımlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma, 3 hastanede çalışan ve çalışmaya katılmaya gönüllü hemşireler (n:160) ile yapılmıştır. Araştırmada Zayim ve arkadaşlarının hemşirelerin bilgisayar kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada kullandıkları ölçekten yararlanılmıştır (1).Araştırmaya katılan hemşirelerin % 37,5‟i özel hastane, % 62,5‟i devlet hastanesinde çalışmaktadır. Hemşirelerin günlük bilgisayar kullanma süresi ile eğitim düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmaya katılan hemşirelerin meslekte bilgisayar kullanımına yönelik tutum puan ortalamaları kurum değişkenine göre farklı bulunmuştur ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlıdır. Hemşirelerin meslekte bilgisayar kullanımına yönelik tutumları incelendiğinde en yüksek; %60 hemşirenin “Hemşirelik uygulamalarında ve değerlendirilmelerinde bilişim teknolojilerinin kullanılması gereklidir” ve %59 hemşirenin “Bilişim sistemindeki ilerlemeler hemşireye yeni roller kazandırmıştır” tutumuna “katılıyorum” yanıtını vermesi hemşirelerin bilgisayar ve bilişim teknolojilerine uyumlarının sevindirici düzeyde olduğunu göstermiştir. Hemşirelerin sağlık bakımı sisteminde bilgisayardan yararlanmaları için bilgisayar kullanımı ve eğitimi konusunda desteklenmesi gerekmektedir.