"Gel ‘Biz’e’ Katıl Bize"


Turan E.

Diğer, ss.56-58, 2005

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Diğer
  • Basım Tarihi: 2005
  • Sayfa Sayıları: ss.56-58

Özet

Tıpkı kumdaki ayak izi gibi nesnel bir kayıt olan fotoğraf, gerçeklik ile ilişki kurar. Fotoğraf imgesinin, diğer plastik sanatların yarattığı imgeler gibi nesneden bağımsız bir varlığı olduğu düşünülebilir mi? O,  bir nesne ya da kişinin bir imgesi olmaktan çok onun izidir. Diğer sanatlar imgelemi canlandırıp belleğe yardımcı olurken, gerçek fiziksel var olmayı göstermeye aracılık ediyordu. Fotoğraf ise, üretilme biçimi ile diğer yeniden üretimlerden kesin şekilde ayrılır. O, nesnenin fiziksel bir izidir.