''Kâdir Billâh, Ebü’l-Abbâs el-Kādir-Billâh Ahmed b. İshâk b. Ca‘fer el-Abbâsî'', Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi


Küçükaşcı M. S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.127-128, 2001

  • Cilt numarası: 24
  • Basım Tarihi: 2001
  • Yayın Evi: Türkiye Diyanet Vakfı