Transketolase mediated carbon carbon bond formation


Chen B. H. , SAYAR N. A. , Micheletti M., Woodley J.

Industrial Biotransformations, Barselona, İspanya, 4 - 05 Mayıs 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Barselona
  • Basıldığı Ülke: İspanya