Otomotiv Endüstrisinde Modern Kalite Yönetimi Metotları ile Süreçlerin İzlenmesi ve Optimizasyonu


Durakbaşa M. N. , Çavuşoğlu İ.

IX. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2005, ss.200-204

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.200-204

Özet

Teknolojik gelişmelerle üretilebilirlik artarken buna karşın globalleşen dünya şartlarında rekabet gittikçe zorlaşmaktadır. Aynı zamanda bilgi yönetiminin gelişmesi ve yayılmasıyla birlikte gerekli bilgiye ulaşılabilirlik de çabuklaşmıştır. Bu gelişmelerden dolayı müşterinin satın alacağı ürünün tam zamanında hazırlanması ve talep edilen şartların eksiksiz karşılanması büyük önem taşır hale gelmiştir.

Müşterinin istediği ürünün işletme içerisinde gerçekleştirilmesinde, yönetim, üretim, satın alma, pazarlama, teknik destek (bakım-onarım), mühendislik, ölçme-kontrol, sevkıyat gibi önemli rol oynayan tüm birimlerin birbiriyle iletişimi ve karşılıklı etkileşimlerinin bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi için gerekli olan şartların etkin bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Otomotiv endüstrisinde ISO/TS 16949:2002 standardına göre oluşturulan ve işletmenin tamamını kapsayan kalite yönetimi sistemi bünyesinde kullanılan kontrol planları ve ekipmanlarla ilgili metrolojik performanslar, kaliteli ürün ve üretimin sürekliliğini ve stabilitesini belirlerler. Bu çerçevede modern imalat sistemlerinde ön kontrol ve deney tasarımı metotlarının uygulanmasıyla, süreç döngülerinin asgariye indirilmesi ve özellikle dataların değerlendirilmesinde kompleks süreç zincirlerinin kritik başarı faktörü olan zamanın iyi kullanılması sonucu optimizasyonu mümkün olmaktadır.