Güç Yoğunluk Spektrumu Tabanlı Yeni Bir Öz Kip Fonksiyonu Seçme Yöntemi


KOTAN S. , AKAN A.

2018 Tıp Teknolojileri Kongresi, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 8 - 10 Kasım 2018 identifier