Ahmed Hüsâmeddin Dağıstânî, Mezâhirü’l-vücûd alâ Menâbiri’ş-şuhûd, [İstanbul]: Ahmed Kâmil Matbaası, 1343 (1925) y.y., 1328/1910, [431 s. 2 c.]


Özkan Z. Ş.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, sa.29, ss.207-208, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.207-208