İki MerkezdenKlinik Örneklerden İzole Edilen Prevotella İzolatlarının Tür Düzeyinde Dağılımı ve Antibiyotiklere Duyarlılık Profilleri


ÜLGER N. , KÜLEKÇİ H. G. , Söyletir G.

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 08 Kasım 2017 - 12 Ocak 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye