Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği: 48-66 Aylık Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması


Creative Commons License

Arslan Çiftçi H., Uyanık Balat G.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.74-87, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17679/inuefd.310000
  • Title of Journal : İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.74-87

Abstract

The aim of this research is to carry out reliability and validity studies of “SocialEmotional Assessment/Evaluation Measure-Preschool (SEAM)” which is completed by parents to evaluate social-emotional development of preschool children and detect at-risk children. Study group included 48-66 month-old 394 children from 16 schools in Istanbul. Turkish form of SEAM consisted of 41 items like in the original scale and confirmatory factor analysis results supported the original 10 factor structure. To determine the scale’s criterion validity, “Preschool Social Skill Assessment Scale” was used. It was found a positive significant relation between two scales (r=.77, p<.01). Cronbach Alpha coefficient for entire scale was found as 0.92 and test-retest reliability coefficient was found as 0.90. Corrected item-total correlations ranged from 0.68 to 0.90. Goodness of fit indices of confirmatory factor analysis indicated a good fit between the original model and data (χ2=1224.9, df=769, p<.001; RMSEA=0.039, 90% GA=0.035-0.045; CFI=0.94; TLI=0.93). Results show that SEAM has Turkish language equivalence and is a reliable and valid scale

u araştırmanın amacı, ABD’de 2014 yılında okul öncesi dönem çocuklarının sosyal-duygusal gelişimlerini değerlendirmek ve risk altında olan çocukları belirlemek için Squires vd. tarafından geliştirilen ve ebeveynlerinin değerlendirmeleri ile doldurulan “Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure-Preschool (SEAM)” (Okul Öncesi Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği) adlı ölçeğin geçerlik ve güvenirlik ve çalışmalarını gerçekleştirmektir. Çalışma grubu, İstanbul ilindeki 12 okuldan 48-66 aylık toplam 394 çocuktan oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, Okul Öncesi Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği (OSGÖ)’nin Türkçe formu da özgün ölçekte olduğu gibi 41 maddeden oluşmuştur ve doğrulayıcı faktör analizi 10 faktörlü orijinal yapıyı desteklemiştir. Ölçeğin kriter geçerliğini belirlemek amacıyla “Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği (OSBED)” kullanılmıştır. İki ölçek arasında pozitif yönlü, yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=.77, p< .01). Ölçeğin tümü için Cronbach Alpha katsayısı 0.92, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise 0.90 olarak bulunmuştur. Düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonları ise 0.68 ile 0.90 arasında değişmektedir. Uyum indeksleri model ve veri arasında iyi uyum olduğunu göstermektedir (χ2=1224.9, df=769, p<.001; RMSEA=0.039, 90% GA=0.035-0.045; CFI=0.94; TLI=0.93). Sonuçlar, Okul Öncesi Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği’nin dilsel eşdeğerliğe sahip, geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.