Dijital Koruma Bağlamında Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemlerinde İş Devamlılığı ve Felaketten Kurtarma =In The Context Of Digital Preservation In Electronic Records And Archives Management Systems Business Continuity And Recovery Disasters


Creative Commons License

Yalçınkaya B.

Bilgi Merkezleri: Sağlık Ve Afet Bilgi Yönetimi= Information Centers: Health And Disaster Information Management, Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU,Yasin ŞEŞEN, Editör, HiperYayın, İstanbul, ss.37-67, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: HiperYayın
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.37-67
  • Editörler: Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU,Yasin ŞEŞEN, Editör

Özet

Öz

Tarih boyunca afetler insanların hep zorlu sınavları olmuştur. Afetler insan kaynaklı ya da doğal nedenlerle meydana gelirler. Afet planlaması son elli yıldır profesyonel bir biçimde ele alınan bir kavramdır. Modern organizasyonlar işlerin sürdürebilmek için iş devamlılığı planı, afetlere karşı en zarar görmeleri umuduyla afet planlaması, veri ve bilgi kaynalarını korumak içinse felaketten kurtarma planları kurgulamışlardır. Gelişen teknolojiyle birlikte elektornik ortamda belge ve arşiv malzemesinin oluşturulmaya başlanması klasik anlamada afet planlama, iş devamlılığı ve felaketten kurtarma süreçlerine yeni bir kavramı daha eklenmesine yol açmıştır. Bu kavram dijital korumadır. Bu çalışmada, genel anlamda iş devamlılığı, felaketten kurtarma ve afet yönetimi ile ilgili temel bilgilere değinilmiştir. Elektornik ortamda üretilen belgeler ve arşivlerin bu süreçlere karşı risk ve tehdit kaynakları tanımlanmıştır. Dijital korumaya yönelik gereksinimler ve dijital ortamda karşılabilecek sorunlar iş devamlılığı ve felaket kurtarma bağlamında değerlendirilmiştir. Dijital afetlere yönelik organizasyon politikalarında neler olması gerektiğinden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş devamlılığı, Felaketten kurtarma, Dijital Koruma, Elektronik Belge ve Arşiv

Abstract

Throughout history, disasters have always been difficult exams for people. Disasters occur due to human or natural reasons. Disaster planning is a concept that has been handled professionally in the last fifty years. Modern organizations have set up a business continuity plan to sustain business, disaster planning in the hope that they will suffer the most from disasters and disaster recovery plans to protect data and information sources. With the developing technology, the creation of records and archival materials in the electronic environment has led to the addition of a new concept to disaster planning, business continuity and disaster recovery processes in classical perspective. This concept is digital preservation. In this study, overall business continuity, has been mentioned basic information about disaster recovery and disaster management. The sources of risk and threat of documents and archives produced in the electronic environment have been identified. The requirements for digital protection and the problems that can be encountered in the digital environment were evaluated in the context of business continuity and disaster recovery. It was mentioned what should happen in the organization policies for digital disasters.

Keywords: Business continuity, Recovery Disaster, Digital Preservation, Electronic Records and Archives