2 Aroilamino 4 metiltiyo bütirik asit hidrazidi nden türeyen yeni açiltiyosemikarbazidler ve 1 3 tiyazolidin 4 on ların sentezi ve yapılarının aydınlatılması


Tatar E. , Küçükgüzel İ. , Şahin F., Güllüce M., De Clercq E.

I.Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye