Bir Kişilik Değeri Olarak Kişinin Resmi


Işık E.

İstanbul Hukuk Mecmuası, cilt.78, sa.4, ss.1723-1746, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 78 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: İstanbul Hukuk Mecmuası
  • Sayfa Sayıları: ss.1723-1746

Özet

Kişinin resmi, tasvir edilen kişinin dış görünüşünü, onun tanınabilmesine imkân verecek şekilde yansıtan bir biçimdir. Başka bir ifadeyle kişinin dış görünüşünün görsel olarak tasvir edilmesiyle elde edilen ve kişinin tanınabilmesini sağlayan biçim, kişinin resmidir. Kişi ve kişilikle olan bağı sebebiyle kişinin resminin hukuki bir güvenceye kavuşturulması gerekmiştir. Bu yüzdendir ki kişinin resmi üzerindeki bir hakkın varlığı, pek çok hukuk sisteminde kabul edilmiştir. Kişilik hakkı kapsamında yer alan kişilik değerlerinden biri olan kişinin resmi üzerindeki bir hakkın varlığının kabulüyle kişinin resmi kavramından ne anlaşılması gerektiği önem kazanır. Zira kişinin resmi üzerindeki hakkın konusu, tasvir edilen kişiye ait dış görünüşünü yansıtan resimdir. Hakkın konusu olduğundan kişinin resmi kavramının sınırları iyi çizilmelidir. Resim kavramına günlük dilde yüklenen anlam ile hukuk dilinde yüklenen anlam birbirinden farklıdır. Kişinin resmi üzerindeki hakkın konusu olan kişinin resminin ne anlama geldiği, hukuki bir kavram olarak kişinin resminin nasıl anlamlandırılacağı, kişinin resminin tanımlanması ve kişinin resminin unsurlarının belirlenmesiyle mümkündür.

A person’s image is a form that reflects his external appearance in a way that allows him to be recognized. Its strong connection to the person and his/her personality necessitates a legal assurance of one’s image. Therefore, legal systems have acknowledged the existence of a right to one’s image. As the existence of such a right is accepted, the definition of the term image becomes essential. The subject of the right to one’s image is the image. Since the image is the subject of the right, the limit of the concept of one’s image should be well drawn. The meaning attached to it in legal language differs from its meaning in daily language. Therefore, in order to clearly understand the term image, as a subject of a right and its connotations as a legal concept, it is important to establish a legal definition and analyze the elements constituting this definition.