Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürel Yetinin Yazma Becerisi Yoluyla Aktarımı: ”Bursa’xxda Zaman”


AHMED ABDO SHABAN A. , FİŞEKCİOĞLU A.

I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB), 17 - 19 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri