Yolsuzluk Ekonomisi Kamusal bir Kötülük Olan Yolsuzluğun Ekonomik Analizi


Çelen M.

TBMM Vakfı, İstanbul, 2007

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2007
  • Publisher: TBMM Vakfı
  • City: İstanbul

Abstract

Yolsuzluk Ekonomisi-Kamusal Bir Kötülük Olarak Yolsuzluğun Ekonomik Analizi” başlıklı raporda, yolsuzluk düzeyinin tekel gücüne ve takdir yetkisine sahip olmakla arttığı, ekonomideki tekelci yapıların azaltılması, resmi takdir yetkilerinin belli kurallara bağlanması ve şeffaflığın arttırılmasıyla yolsuzluğun azaltılabileceği tespit edilmektedir. Yolsuzluk, yatırımcı ve şirketler için ekonomik, siyasi ve sosyal belirsizlik ortamı meydana getiren önemli bir unsurdur. Özellikle yatırıma yönelik firma faaliyetlerinde birçok bürokratik ön koşulların varlığı, dağınık yetki ve izin süreçleri yolsuzluğun ekonomiye etkisini arttırmaktadır. Özel yatırım maliyetlerinin artması ülkedeki üretim kapasitesi ve milli gelirdeki büyümeyi kısıtlamaktadır.