Okul yöneticisi ve öğretmenlerin okula dayalı rehberlik hizmetlerine metafor algıları


Creative Commons License

Satan A.

Eğitim Sürecinde Teknoloji, Rehberlik ve Liderliğe Genel Bakış, Hakkı Bağcı, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, ss.59-79, 2018

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Cambridge Scholars Publishing
  • Basıldığı Şehir: Newcastle Upon Tyne
  • Sayfa Sayıları: ss.59-79
  • Editörler: Hakkı Bağcı, Editör

Özet

Araştırmanın temel amacı eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin Rehberlik Hizmetlerine ilişkin algılarının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kapsamında metaforik analiz tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 10 müdür,  22 müdür yardımcısı, 19 öğretmen toplam 51 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “rehberlik hizmetleri” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları (zihinsel imgeler) belirlemek için katılımcıların “rehberlik hizmetleri……………..gibidir; çünkü………………..” ibaresini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre,  “rehberlik hizmetleri” kavramına ilişkin toplam 51 adet geçerli metafor üretilmiştir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından üç farklı grupta yer almaktadır.  Birinci grup,( rehberliğin işlevleri); ikinci grup, (rehberliğin ilkeleri)  ve üçüncü grup “işlevsiz” olarak tanımlanmıştır. Birinci grup (rehberliğin işlevleri) 4 farklı kavramsal kategori; ikinci grup (rehberliğin ilkeleri) ise 2 farklı kavramsal kategoriden oluşmaktadır. Üçüncü grup ise 1 kategoriden oluşmaktadır Birinci grupta (rehberliğin işlevleri) yer alan kavramsal kategorilerde yer alan ve katılımcılar tarafından en fazla ifade edilen  metafor sayısına göre sırasıyla “iyileştirici işlev”,  “uyum sağlayıcı işlev”, “önleyici işlev” son olarak “yöneltici işlev” oluşturmaktadır. İkinci grupta (rehberliğin ilkeleri) yer alan kavramsal kategorilerde yer alan ve katılımcılar tarafından en fazla ifade edilen  metafor sayısına göre sırasıyla “güvenilirlik ilkesi” ve  “geliştirici ilkesi”  oluşturmaktadır.