“6-OHDA İle Oluşturulan Parkinson Sıçan Modelinde Bir Kalsiyum Kanal Blokeri Olan İsradipin Tedavisinin Striatumdaki Nöronlar Ve Kandaki Kalbindin Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi-The Effect Of A Calcium Channel Blocker, İsradipine, On Calbindin Blood Levels And Calbindin Positive Neurons İn The Striatum Of Parkinsonian Rats Lesioned With 6- OHDA”


Boracı H. , Kirazlı Ö. , Gülhan R. , Verimli U. , Şehirli Ü. S.

21.ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, 28 - 29 Kasım 2020, ss.1-2

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.1-2