Türkiye deki Adölesan Annelerde Doğum Sonrası İlk Bir Yılda Depresyon Sıklığı Ve Risk Faktörleri


TOPATAN S., DEMİRCİ N.

I.Uluslarası ve II.Ulusal Kadın Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 Ekim 2016