Dahili Kliniklerde Çalışan Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu


KARABUĞA YAKAR H., Bulut B., Kapusuz C., Yavuz R., Abi P., OĞUZ S.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri