Teolojik Dilin Husûsiyeti ve Ateist Argümanların Sınırı


Acar R.

Pasifik Ofset, İstanbul, 2013

  • Basım Tarihi: 2013
  • Yayınevi: Pasifik Ofset
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bu çalışmada yirminci yüzyıldaki ateist argümanlardan kötülük problemine dayalı argümanları ve Tanrı tasavvuruna dayalı argümanları inceleyerek bu argümanlardaki teolojik dilin hususiyetine dair varsayımın reddedilmesi gerektiğini göstermeye çalıştım. Bu varsayım terimlerin Tanrı ve diğer varlıklar hakkında tek anlamda kullanıldığı varsayımıdır. Buna karşılık, terimlerin Tanrı hakkında ve Tanrı’nın dışındaki varlıklar hakkında kullanıldığında, tamamen aynı anlamda değil ama, benzer anlamda kullanıldığını müdafaa eden Thomas Aquinas’ın teorisi hala istifade edilebilecek bir teoridir. Teolojik dilde terimlerin, Tanrı’nın dışındaki varlıklar hakkında kullanıldığındakine benzer anlamda kullanılması durumunda ateist argümanların gücünü önemli ölçüde yitireceği görülmektedir.