Histologic study of furcation perforations treated with MTA or SuperEBA in dogs teeth


GENÇOĞLU N. , Yıldırım t.

ESE 2003 atina, 2 - 04 Ekim 2003

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri