Adenematoid Odontogenic Tumor In the Mandible: A Case Report


ERDEM N. F. , ÇELEBİLER Ö. B.

7. BaSS Stomatology Kongresi, 28 - 30 Mart 2002

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri