Mandibular 2 molarlardaki C şeklindeki kök kanal konfigürasyonu


KARTAL N. , CİMİLLİ Z. H.

Birinci İstanbul Uluslararası Oral Biyoloji Sempozyumu, 1 - 03 Eylül 1995

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri